РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

СЕМЕНІВСЬКОГО   ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ

(ДИТЯЧОГО САДКА) “ЖУРАВЛИК”

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НА 2018 / 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст

 

 

1.      Аналіз роботи за минулий рік. (ст.3 - 18)

 

2.      Завдання на навчальний рік та оздоровчий період. (ст.19)

 

3.      Методична робота з кадрами. (ст. 20 - 26)

 

4.      Вивчення стану організації освітнього процесу .(ст.27 - 28)

5.      Організаційно-педагогічна робота (ст.29 - 30)

6.      Адміністративно-господарська діяльність. (ст.31 - 34)

7.      Додатки:

   Додаток № 1    Виробничі наради (ст.35-37)

   Додаток  №2     Охорона життя і здоров’я дошкільників (ст.38 - 40)

   Додаток  № 3     План медичної роботи щодо зміцнення здоров’я дітей

                               на 2016/2017 навчальний рік   (ст.41 - 45)

   Додаток  № 4    Тематичні цикли, дні (ст.46 - 49)

  Додаток  № 5     План проведення тижня безпеки життєдіяльності дитини (ст.50 - 51)

  Додаток  № 6    Конкурси, виставки, акції.   (ст.52)

  Додаток  № 7     Свята та розваги, відкриті заходи. (ст.53)

Додаток  № 8      План спільної роботи Семенівського  ДНЗ «Журавлик» та Семенівської     .                               ЗОШ І - ІІ ступенів на 2017 / 2018 навчальний рік   (ст.54 - 57)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                       

Аналіз роботи

Семенівського дошкільного навчального закладу

(дитячого садка) «Журавлик»

Семенівської сільської ради

Шевченківського району Харківської області

за 2017 / 2018 навчальний рік

 

Проаналізувавши роботу дошкільного закладу за 2017 / 2018 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив дитячого садка створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

 Семенівський ДНЗ «Журавлик»  здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2015 № 641, Національної доктрини розвитку освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, Статуту закладу, за Освітньою програмою для дітей від  2 до 7 років „ Дитина ”.  Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртка з патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина» для дітей старшого дошкільного віку за парціальною  програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»  та через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2017 / 2018 навчальному році також було організовано роботу за Програмою з навчання дітей старшого віку гри в шашки « Цікаві шашки».

У дошкільному закладі функціонує 1 різновікова група, яка працює за фізкультурно - оздоровчим напрямком.

Загальна кількість вихованців у 2017 / 2018 навчальному році становила  15  дітей, з них – 6 дітей п'ятирічного віку.

У 2017 / 2018 навчальному році відбулися деякі зміни у штатному розписі. У жовтні 2017 року в заклад було прийнято Коваленко В.М. на посаду вихователя на 0,5 ставки, а вихователя Мошенську К.О. переведено на 1 ставку. А уже в лютому 2018 року Вихователя Мошенську К.О. було звільнено за згодою сторін, а на її місце шляхом переводу з посади помічника вихователя прийнято Сухомлін А.Г. На посаду помічника прийнято з 01.02.2018 Левенець І.Л. Як і в попередньому навчальному році: завідувач, помічник вихователя, кухар  та підсобний працівник  працювали на 1 ставку, а праля - 0,25 ставки.

  На даний момент у дошкільному закладі завідувач має 12 тарифний розряд. Вихователь Коваленко В.М. має 11 тарифний розряд , а вихователь Сухомлін А.Г. – 10 тарифний розряд.

В цьому році проведена атестація керівника закладу. Завідувач атестована за умови отримання вищої освіти.

Відповідно до  інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. №1/9 – 263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583  вихователем та завідувачем, за сприянням секретаря Семенівської сільської ради  у червні - серпні 2017 року було здійснено облік дітей, які проживають на закріпленій території, виявлено 8 дітей, які не відвідували дошкільний заклад, з них – 3 дитини п'ятирічного віку . Було проведено декілька співбесід з родинами цих дітей. В результаті проведеної роботи ці діти почали з 1 вересня 2017 року відвідувати дитячий садок.

В 2017/ 2018 навчальному році забезпечено охоплення дошкільною освітою дітей села віком 5 років – 100%;  дітей віком 3-4 роки – 60% ( в звязку з невеликою площею приміщень ДНЗ). 

Колектив проводить систематичну роз'яснювальну роботу серед батьків дошкільників, які не відвідують ДНЗ. З цією ж метою в закладі відбулися “ Дні відкритих дверей ” з показом занять з грамоти та математики в вересні 2017 року та червні 2018 року.

Крім цього були  розроблені  заходи щодо збільшення охоплення дітей дошкільною освітою.  Було передбачено:

- здійснення моніторингу забезпечення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням;

-  поширення серед батьків педагогічних, психологічних, юридичних та медичних знань;

- проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах;

- залучення членів родин до роботи дошкільного навчального закладу;   

- функціонування  консультативного центру при Семенівському ДНЗ «Журавлик»;

- проведення групових та індивідуальних консультацій;

-  відвідування (за потребою) та організація освітньо – виховної роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади вдома;

- продовжує функціонування сайт закладу, де розміщено основні документи, що регламентують діяльність ДНЗ, надана інформація щодо влаштування дитини до ДНЗ, розміщені контакти закладу та керівника. Це сайт, де батьки мають змогу ознайомитись з режимом дня та розкладом занять, з життям дітей в садочку, з режимом харчування та посезонним меню в ДНЗ, з порадами педагогів щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку; також у батьків є можливість задавати на сайті свої питання та отримувати відповіді на них.

Завідувач намагалася створити в дитячому садочку позитивну психологічну атмосферу, яка б стимулювала  розвиток майстерності вихователя, сприяла підвищенню його фахового рівня.

Впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років „ Дитина ”  в нашому дитячому садку  будється за такими принципами:

1).   Принцип рівності, згідно з яким ставлення педагога до дитини має визначатись не позицією «над дитиною», а позицією «поряд і разом з дитиною».

2).  Принцип діалогічного спілкування, який передбачає те, що гуманістичне педагогічне спілкування обов’язково створює умови для повноцінної участі у ньому дітей.

3). Принцип спільної участі дорослих і дітей в організації життя групи ( можливість спільно обирати улюблені заняття, планувати цікаві спостереження, прогулянки, продумувати зручне розміщення куточків для ігор та занять і т. ін.)

4).  Принцип орієнтації на кожну дитину як на індивідуальність, внаслідок чого основним завданням педагога стає не тільки виконання програми, а й виховання особистості.

Використовувались такі напрями діяльності:

-     побудова освітньо – виховного процесу, з дотриманням основних принципів та  завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років „ Дитина ”, використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;

- формування психологічної грамотності вихователя,  підвищення рівня її професійної зрілості, педагогічної культури і  майстерності;

-    створення відповідного розвивального середовища;

-    пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;

-    використання інноваційних технологій в роботі з дошкільниками.

     Для того, щоб розв’язати окреслені завдання , в нашому дошкільному закладі в 2017/ 2018  навчальному році було розроблено та проведено низку заходів.

У річному плані роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дані питання обговорювалися на педрадах, під час проведення індивідуальних консультацій для вихователя. Проведено 4 педагогічні ради згідно з річним планом роботи Семенівського  ДНЗ «Журавлик»:

1)                 «Підсумки літньої оздоровчої кампанії Підготовка до нового навчального року».

           ( 31.08.2017)

2)                  «Адаптація дитини в дошкільному навчальному закладі». ( 16.09.2017)

3)                 Формування  мовленнєвої компетентності дошкільнят ( 27.02.2018)

4)                 « Підсумки навчально – виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року. ( 25.05.2018)

Також вихователі нашого дошкільного закладу підвищували свій професійний   рівень, відвідавши протягом року районні методичні об’єднання. Постійно підвищували рівень професійної майстерності шляхом самоосвіти з тем, визначених в річному плані роботи, знайомилися з новинками педагогічної літератури, новими освітніми технологіями.

Вихователі продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, подбали про те, щоб воно було  доцільним, зручним та  інформативним, сприяло розвитку природної цікавості дошкільників до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Протягом навчального року за кошти Семенівської сільради значно поповнена  кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів,  художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента, запланованих тематичних циклів.

З метою ефективного вирішення завдань річного плану роботи в закладі було проведено низку заходів:

 -  Значна увага приділялась національно-патріотичному вихованню дошкільників. Вихователі  навчали своїх вихованців на прикладах кращих творів української літератури та усної народної творчості, велику увагу приділяли створенню інтересу дітей та батьків до української мови та культури, враховуючи те, що більшість дітей спілкуються з однолітками та рідними вдома російською мовою. 

Була проведена консультація з вихователем  на тему «Виховання патріотів в сучасних умовах. Національно-патріотичне виховання дошкільнят». Також це питання розглядалось на батьківських зборах, проведено тренінг з батьками на тему « Українські традиції виховання у формуванні моральних якостей дошкільників».

 З 14.05.2018 по 18.05.2018 проведено конкурс дитячих робіт (виконаних в різних техніках) «Моя Україна».

- Економічне виховання дошкільнят відбувалося протягом навчального року за допомогою різних видів діяльності.

Питання економічного виховання розглядалося на педагогічній раді та батьківських зборах, в грудні проведена консультація з вихователем на тему «Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення».

 З 12.02  по 16.02.2018 року проведено конкурс малюнків на економічну тематику

 « Розрекламуй улюблену іграшку». Проводились сюжетно-рольові та дидактичні ігри на економічну тематику.

- Етичне та естетичне виховання дітей  здійснюється за допомогою занять з ознайом-лення з художньою літературою, з образотворчого мистецтва, музичних занять. Вихователь не тільки ознайомлювала дітей з художніми творами, навчала технічним прийомам малювання, ліплення та аплікації, вивчала з дітьми пісні та танцювальні рухи, але й виховувала в дітях вміння бачити прекрасне, розвивала  позитивні морально-етичні якості, розвивала фантазію та уяву дітей.було проведено:

27.09.2017 – свято до Дня Дошкілля.

14.11.2017– свято «Осінь-чарівниця в дитсадок до нас прийшла»,

 29.12.2017 – Свято новорічної ялинки,

01.06.2018 – розвага до Дня захисту дітей.

19.06.2018 – Випускний бал.

Також проведені різні виставки та конкурси.

- Достатня увага приділялась формуванню у дошкільників елементарних математичних уявлень та розвитку мовлення. Проводились цікаві, пізнавальні та продуктивні  заняття та ігри, підібрані відповідно до мети заняття та віку дітей.

- Ефективність фізкультурно – оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, першочерговим вважалося завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я  і поведінкових навичок здорового способу життя.

Протягом року вихователі проводили з дошкільниками сюжетні, ігрові, фізкультурні, валеологічні заняття, відповідно до тематичних циклів згідно з річним планом.

 - В груповому приміщенні  наявні предметно-ігрові зони, де ігровий матеріал поєднаний з навчально-розвивальним (іграшки, настільні ігри, сенсорний матеріал). Матеріали в цих куточках постійно оновлювались.

- Належна увага приділялась також трудовій діяльності дітей та ознайомленню дітей з природою. З  листопада по квітень діти вирощуювали  на підвіконні “ зелені вітаміни ”, цілий рік доглядали за кімнатними рослинами, а навесні висаджували квіти на клумбах і доглядали за ними. Також діти вели свій “ календар погоди ”; здійснювали чергування в групі, слідкували за порядком в ігрових куточках, це привчає їх до відповідальності, дисциплінованості, охайності та уважності.

02.10 – 06.10.2017 року було проведено виставку виробів з природного матеріалу « Земля дарує нам плоди»

        Протягом 2017/2018 навчального року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Розуміючи, що  соціальний розвиток дошкільників – спільне завдання дошкільного закладу та родини, вихователі  постійно залучали членів родин до активної участі в житті групи, надавали  практичні поради відповідно до тактики поведінки з дітьми, розповідали, як навчити малюків знаходити різні способи позитивного розв’язання життєвих проблем, пропонували разом з дітьми вдома виготовляти малюнки для участі в конкурсах, різноманітні поробки тощо .

  Вихователі проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації,  пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

Протягом  2017/2018 навчального року було проведено батьківські збори:

Батьківські збори №1  ( 23.08.2017)

1).  Звіт завідувача  ДНЗ про виконану роботу за 2016/2017 н.р.

2).  Представлення колективу та ознайомлення з режимом та принципами роботи закладу.

3).  Адаптація дітей до дошкільного закладу.

4).  Анкета для батьків «Чи знаєте Ви своїх дітей?»

5).  Вибори голови та членів батьківського комітету.

Батьківські збори №2 ( 17.04.2018)

1.                      Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення.

2.                      Економічне виховання в родині.

3.                      Різне

Батьківські збори №3( 29.05.2018)

1)                      Звіт про роботу закладу у 2017/2018 навчальному році.

2)                      Про підготовку до літнього оздоровлення дошкільників

3)                      Звіт «Про витрати коштів з батьківського фонду»

4)                      Організація харчування дошкільників влітку, профілактика інфекційних кишкових захворювань в літній оздоровчий період.

5)                      Підготовка дошкільного закладу до ремонту.

6)                      Різне

У батьківському куточку  вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо.

 Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті  дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працює з дітьми  вихователі  надавали  широкі повноваження батьківському  комітету.

Протягом  всього навчального року на базі закладу було продовжено роботу консультативного центру, де батьки за бажанням могли отримати консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання, де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи. 

Матеріали консультацій було викладено на сайті ДНЗ, щоб батьки, які з різних причин не могли відвідувати засідання консультативного центру, змогли ознайомитись з матеріалами вдома. Також вихователь та завідувач підтримували зв’язок з батьками особисто  і в телефонному режимі (за необхідності).

   29.09.2016 року було проведено «День відкритих дверей» з показом занять з математики та грамоти, на який було запрошено всіх батьків і запропоновано їм «прожити» цей день разом зі своїми дітьми у дитячому садку, щоб краще зрозуміти, як саме проводять свої дні в дитсадку діти, відвідати заняття та ще раз звернути увагу на організацію харчування дітей в закладі. 

А 13.06.2018 року  – ще один «День відкритих дверей» з показом підсумкових занять з математики та грамоти, для того, щоб батьки змогли порівняти та оцінити рівень знань та умінь, які діти отримали протягом навчального року.

З 02.10 по 06.10.2017 року проведена Виставка виробів з природного матеріалу

 « Земля дарує нам плоди»., де сім’ї вихованців представили свої витвори.

27.09.2017 проведене свято, присвячене Дню дошкільного працівника, 14.11.2017 проведено свято « Осінь - чарівниця в дитсадок до нас прийшла.», а 29.12.2017 - Свято новорічної ялинки.

Батьки приймали активну участь у підготовці та проведенні цих свят.

В закладі здійснювалось 3 - разове гаряче харчування. Рішенням сільської ради запланована вартість харчування - 38 грн на день. Оплата - 60% - за бюджетні кошти, та 40%- батьківська плата за харчування. Батьки дітей з багатодітних родин сплачували за харчування 50% від батьківської плати ( це становить 20% від загальної плати за харчування). А діти з малозабезпечених сімей харчувалися безкоштовно.  

 

Виконання норм харчування

у 2017/2018 навчальному році (%) :

 

  

 

 

 

 

Вартість харчування у 2017/2018 навчальному році помісячно:

 

Робота щодо зміцнення здоров’я дітей :

             Лікувально- профілактична робота :

             щомісячно здійснювались антропометричні вимірювання дітей, результати заносились у відповідний журнал;

             режим дня, розклад занять, перспективне двотижневе  меню  на осінній, зимовий, весняний та літній період затверджувалось Начальником Чугуївського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

             велась перевірка якості приготовленої їжі, результати заносились до  бракеражного журналу;

             щомісячно ведеться підрахунок калорійності, а також ( кожні 10 днів та окремо за місяць) виконання норм харчування у процентному співвідношенні.

             постійно ведеться контроль за закладкою продуктів до котла а також контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів, що швидко псуються ;

             контроль за годуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу.

             З 25.09.2017 по 28.09.2018 була проведена попереджувальна перевірка стану організації харчування.

             Протиепідемічна робота:

  контролювався санітарно – гігієнічний та хлорний режим, згідно з інструкцією, 

  постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфекційних та миючих засобів.

  щоденно вівся контроль за прийомом  дітей вранці та  суворо контролювалось проходження медогляду персоналом 2 рази на рік.

  прийом дітей, які були відсутні в закладі протягом 3 днів і більше, відбувався тільки за наявності довідки від лікаря.

  Санітарно - гігієнічна робота:

постійно вівся контроль :

  за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків, 

  за повітряно – температурним режимом в приміщеннях дитсадка,

  за своєчасною зміною рушників та  серветок.

  за виконанням співробітниками правил особистої гігієни,

  за своєчасним проходженням медогляду та гігієнічного навчання всіма працівниками закладу ( графік проходження медоглядів та звіт про виконання графіку було направлено до Чугуївського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області) ;

  за проведенням генеральних прибирань,

  за виконанням правил миття посуду та іграшок в групі.

              Санітарно - просвітницька робота:

  проводились бесіди  для батьків з питань харчування , загартування, збереження здоров'я,  противірусних щеплень дітей, виставлялись матеріали на дану тематику в батьківському куточку та на сайті ДНЗ.

  ознайомлення батьків, персоналу  з новою санітарно-просвітницькою літературою.

Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо – виховного процесу протягом 2017/2018 навчального року не виявлено.

Також протягом 2017/2018 навчального року завідувачем закладу постійно вівся контроль за станом організації життєдіяльності дітей. Окрім постійного щоденного контролю було заплановано та проведено:

-  З 25.09.2017 по 28.09.2018 – попереджувальна перевірка за станом організації харчування на харчоблоці та в групі ДНЗ.

-  06.11.2017 – 08.11.2017 та 19.03.2018 – 23.03.2018 – порівняльні перевірки стану ведення документації вихователів.

-  01.12.2017 – 08.12.2017 тематична перевірка «Ігрова діяльність дітей в різних режимних моментах»

У цьому році до школи йдуть 6 дітей. 

   Згідно  проведеного  дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати 6 дошкільників. Відповідно до результатів кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку, проведеного 10.10. – 14.10.2017 та 10.05.- 12.05.2018,  на початку навчального року  високого рівня не мала жодна дитина, достатній рівень – 2 дитини,та середній рівень – 4 дітей. А вже на кінець навчального року високий рівень мають 3 дитини, достатній рівень – 3 дитини.

У ході проведених з дошкільниками бесід  було встановлено, що майже всі з них розуміють, що чекає їх у школі, прагнуть бути школярами, мають досить високий рівень соціального розвитку.  Діти володіють необхідними вміннями та навичками, які допоможуть вивчати передбачені шкільною програмою предмети, спілкуватися з однолітками, узгоджувати свої дії з діями інших дітей, співпрацювати один з одним в різних видах діяльності.

 Аналізуючи  спостереження за дітьми,слід відмітити, що випускники виявляють вправність, витривалість, енергійність у повсякденній діяльності, беруть активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях, володіють необхідними навичками особистої гігієни, орієнтуються в ознаках здоров’я та хвороби, розуміють правила безпечної поведінки, дотримуються їх у реальному житті.  Вихованці добре орієнтуються в основних емоціях, вміють регулювати свої почуття, розуміють свій емоційний стан та стан людей, що навколо, адекватно реагують на різні життєві події та ситуації. Вони орієнтуються в своїх чеснотах і вадах,  прагнуть демонструвати свої здібності та вміння.

Дошкільники вміють налагоджувати дружні стосунки з однолітками та дорослими, знають межі соціально схвалюваної, прийнятної та неприйнятної поведінки, правила поведінки з незнайомими людьми.

 Слід визнати, що майже всі діти мають досить високий рівень розумового розвитку, у вихованців добре сформовані навчальні вміння та навички: вони володіють раціональними способами організації учбової діяльності, вміють слухати пояснення педагогів щодо змісту навчальних завдань, планомірно їх виконувати, доводити розпочате діло до кінця, звертатися по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності, зрозуміло й послідовно висловлювати свої думки, адекватно реагувати на педагогічну оцінку дорослих. Вихованці вміють спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал.

Аналізуючи бесіди з дітьми, спостереження за їх поведінкою протягом дня в різних видах діяльності  було встановлено, що більшість вихованців добре засвоїли соціальні правила і норми, вміють знаходити правильні орієнтири для побудови своєї соціальної поведінки, прилаштовуватися до вимог соціальної групи та водночас зберігати власне обличчя; володіють мовленнєвим етикетом, здатні ініціювати, підтримувати та культурно завершувати розмову, позитивно відгукуватися на ініціативу інших щодо налагодження та підтримки доброзичливих взаємин, організації спільної діяльності; соціально прийнято поводяться з людьми різного віку, статевої належності, соціальних ролей, прихильності; самостійно контролюють себе, у спільній з однолітками діяльності прагнуть бути справедливими, відповідальними, толерантними; формулюють оцінку вчинків та взаємин людей, орієнтуючись на моральні стандарти; володіють етичними еталонами поведінки і спільної з іншими діяльності: вміють пропонувати, надавати допомогу, турбуватися, стримувати свою агресивність, визнавати чесноти інших, виходячи з конфліктної ситуації, поступатися, виявляти гнучкість, послідовність; у спілкуванні з дорослими та  однолітками поводяться справедливо, керуються совістю як внутрішньою етичною інстанцією; проявляють інтерес до людей – їхньої зовнішності, діяльності, професії, способу життя, взаємин; поважають та люблять  своїх батьків, родичів, педагогів, товаришів, усвідомлюють сенс родинних взаємин, орієнтуються у своєму родоводі; розуміють, що в світі живуть люди різних національностей, зовнішності, культури, усвідомлюють, що людей цінують за їхні моральні якості, а не за зовнішність, національність, віросповідання і. д.; намагаються визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляють про свої можливості, демонструють уміння; узгоджують свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміють домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль; дотримуються правил природокористування , усвідомлюють , що право на життя мають усі тварини природного довкілля; володіють елементарними знаннями про соціальні явища, події, людей, взаємини, цінують, визначають значущість для себе всього, що пов’язане із соціальним життям, цікавляться ним; називають словами, вербалізують основні назви, пов’язані з життям людини серед інших; передають свої враження про соціальні події та взаємини людей художнім образом (малюють, ліплять, складають оповідання тощо).

Адміністративно-господарська та фінансово- господарська робота:

Заклад укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом згідно штатного розкладу, своєчасно проводилась тарифікація працівників.

Вівся контроль за своєчасним проходженням медичного огляду працівниками ДНЗ та за санітарним станом приміщень ДНЗ та ділянки, перевірялася  якість прибирання.

Перевірена готовність ДНЗ до нового навчального року. Постійно вівся контроль за роботою кухаря:

- закладання продуктів харчування                                                                         

- якість приготування страв

- технологія приготування страв

- норми видачі порцій

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування

Контролювалося  виконання посадових обовязків усіма працівниками закладу, зауважень не виникло.

Витрачання  електроенергії відбувалося згідно з лімітом. Перевищення норм не було, в деяких місяцях навіть була економія.

Заклад було підготовлено до зимового періоду: в повному обсязі завезено вугілля та дрова, утеплені вікна та двері, опалення приміщень проводилось відповідно до санітарних норм та вимог.

Влітку з метою підготовки закладу до нового 2018/2019 навчального року було проведено ремонт:

-  відремонтовано та пофарбовано всі споруди  на майданчику;

-  пофарбовано цоколь і фасад будівлі;

-  прочищено та відремонтовано димохід;

-  відремонтовано та побілено стіни та стелю в котельні;

-  переклеяно шпалери в ігровій кімнаті;

-  відремонтовано, пофарбовано та оздоблено стелю та стіни в туалетній та умивальній кімнаті;

Зміцнювати матеріально – технічну базу дитячого садка протягом навчального року   адміністрації закладу допомагали батьки на чолі з Батьківським комітетом, спонсори та Семенівська сільрада, які надали допомогу  в розв’язанні багатьох матеріальних та організаційних питань.

За кошти Семенівської сільської ради придбано:

  шафи для дитячого одягу в роздягальню ( 11986,00 грн.)

  розширюючий бачок ( 200,00 грн.)

  шпалери (560,00 грн.)

  ксероксний папір (750,00 грн.)

  фарба (750,00 грн.)

  церезит (160,00 грн.)

  телевізор ( 5950,00 грн.)

  термометри в духовку та для вимірювання температури води (100,00 грн.)

  шафа для аптечки ( 500,00 грн.)

  настільна лампа (200,00 грн.)

  халати білі для кухаря – 2шт. (850,00 грн.)

  іграшки ( 5000,00 грн.)

  новорічні подарунки для дітей (3500,00 грн.)

  здійснена підписка періодичних методичних видань на 2018 рік (4777,72 грн.)

  канцелярські товари ( 250,00 грн.)

  кошти на дератизаційні послуги (800,00 грн)

Всього бюджетних коштів витрачено на суму 36333,72 грн.

Батьківських та спонсорських коштів витрачено на суму  13079.26 грн.

а саме придбано:

батьківські кошти:

- навчальні робочі зошити та альбоми для дітей ( 1060,40 грн.)

- автоматика для підведення води (900,00 грн.)

- олівці для занять ( 663,00 грн.)

- поличка для поробок з пластиліну ( 329,00 грн.)

- різні матеріали ( 3826,86 грн.)

- фарба та матеріали для ремонту (3800,00 грн.)

спонсорські кошти:

- кольоровий принтер з СНПЧ( 2500,00 грн.)

Постійно вівся контроль за веденням та своєчасною здачею документації ( табелі щоденного відвідування дітей, табелі обліку робочого часу, журнал обліку робочого часу, накопичувальні відомості продуктів харчування, меню-потреб на харчування і т. інш.

На початку вересня 2017 року затверджено штатний розпис та кошторис.

Своєчасно проводилась тарифікація працівників закладу.

Вівся постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів.

В листопаді 2017 року проведено інвентаризацію та списано непридатне майно.

Охорона життя та здоров’я дошкільників:

Весь навчально – виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку та Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.

Завідувачем Гришиною О.М. регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педрадах,  виробничих нарадах.

Проводилася робота з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. В квітні було проведено Тиждень ОБЖД, матеріали з питань попередження дитячого травматизму регулярно викладалися на сайті ДНЗ та в куточку для батьків, це питання розглядалося на батьківських зборах, на засіданнях Консультативного центру.  Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо – виховного процесу протягом року не виявлено.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо – виховної роботи з дітьми в 2017/2018 навчальному році була проведена на достатньому рівні.

Але є ряд і недоліків.

 Ураховуючи сучасні вимоги,  потрібно  продовжувати приділяти належу увагу національно-патріотичному вихованню дошкільників, сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в освітньому процесі як складової національно-патріотичного виховання дошкільників. 

 Особливу увагу слід звернути на комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників у світлі Освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» не припиняти пошук нових  ефективних форм та методів роботи  з вихованцями. Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час навчально-виховного процесу.

Незважаючи на те, що значно поповнилася кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Програми  їх кількість недостатня. Слід продовжувати роботу по поповненню (відповідно до Програми) творів образотворчого мистецтва, музичного репертуару,дидактичного матеріалу та іграшок відповідно до Типового переліку.

 Також слід продовжувати роботу над наочно – дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати кількість демонстраційних та роздаткових матеріалів, продовжувати працювати над створенням розвивального середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                Завдання

на 2018 / 2019 навчальний рік та оздоровчий період:

 

Педагогічний колектив  ДНЗ поставив перед собою наступні завдання :

1.                  Сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в освітньому процесі як складової національно-патріотичного виховання дошкільників. 

2.                  Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю.

3.                  Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час навчально-виховного процесу.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Методична робота з кадрами

 

Педагогічні ради

№ з/п

Тематика педради

Термін проведення

Відпові-дальні

Відмітка про виконання

1.

Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовка до нового навчального року.

1. Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії.

2.  Затвердження програми, за якою працюватиме заклад в поточному навчальному році.

3. Обговорення і затвердження кінцевого варіанту плану роботи ДНЗ на 2018/2019 навчальний рік, робочого навчального плану, форми планування освітньо – виховної роботи, режиму дня, розкладу занять.

4. Підсумки оперативно - оглядового контролю щодо підготовки до нового навчального року.

5. Організаційні питання на початку навчального року.

 

 

30.08.2018

 

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

2.

Екологічне виховання дошкільників.

1.            Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.           Основні завдання екологічної освіти дошкільнят.

3.           Форми роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку.

 

 

04.10.2018

 

 

Завідувач

 

Коваленко В.М.

 

Сухомлін А.Г.

 

3.

Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності.

1.                  Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.                  Національно-патріотичне виховання дошкільників, його завдання, принципи, методи і форми роботи.

3.                  Ознайомлення дітей з тра-диціями та побутом українського народу.

4.                  Стан навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (довідка за результатами тематичної перевірки)

 

 

 

 

Завідувач

 

Коваленко В.М.

 

 

Сухомлін А.Г.

 

Завідувач

 

 

4.

Підсумки навчально – виховної роботи за 2018 – 2019 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Підведення підсумків навчально – виховної роботи за 2018/2019 навчального року.

3.  Рівень підготовки дітей до нав-чання у школі (довідка за резуль-татами тематичної перевірки).

4. Обговорення  та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період.

5. Обговорення завдань по підготовці до нового 2019/2020  навчального року

30.05.2019

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Робота  методичного кабінету

№ з/п

Заходи

Термін проведе-ння

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Накопичувати інформаційні науково - методичні матеріали з  питання впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

 

Упорядкувати та підбирати новий програмово - репертуарний матеріал з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва, ігрової діяльності.

постійно

вихователі

 

 

Підвищувати компетентність педагогів ДНЗ з питань реалізації принципу інтеграції в освітньому процесі з метою дотримання гранично допустимого навчального навантаження на дитину

Протягом року

Завідувач, вихователь

 

 

Удосконалювати систему роботи з батьками дітей дошкільного віку з метою забезпечення ефективної взаємодії ДНЗ та сімʼї щодо розвитку та виховання дітей;

Протягом року

Завідувач, вихователь

 

 

Поповнити методичний кабінет наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою з питань музичного, екологічного та національно-патріотичного виховання дошкільників.

Протягом року

завідувач

 

 

Організувати виставку виробів з природного матеріалу « Дарунки осені »

01.10 -05.10

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Організувати та провести виставку з виготовлення поробок разом з батьками із викидного матеріалу

26.11 - 30.11

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Розробити план, підготувати матеріали для проведення та провести

" Тиждень здоров’я "

29.01 - 2.02

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Розробити план, підготувати матеріали для проведення та провести

" Тиждень екології "

19.03. - 23.03. 2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Конкурс дитячих робіт (виконаних в різних техніках) “ Моя держава -Україна ”

25.03 – 29.03

2017

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Розробити рекомендації, та поради для вихователів щодо спілкування з агресивно налаштованими батьками

До

01.04.2019

завідувач

 

 

Організувати виставку малюнків на тему « Вогонь- друг, вогонь – ворог» », підготовлених дітьми з батьками.

15.04 - 19.04

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Розробити методичні рекомендації для вихователів, пам’ятки для батьків, виготовити папки – пересувки  по організації літнього оздоровлення дошкільників

До

20.05.2019

завідувач,

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

 

Консультації з вихователем

з/п

Назва консультації

Термін проведення

Відповіда-льні

Відмітка про виконання

1.

Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини у дошкільному закладі. Вербальні та невербальні засоби комунікації.

04.09.2018

завідувач

 

2.

Виховання патріотів у сучасних умовах. Національно-патріотичне виховання дошкільнят.

02.10.2018

завідувач

 

3.

Грамота для дошкільнят. Навчання дітей звуковому аналізу слів

06.11.2018

завідувач

 

4.

Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення.

04.12.2018

завідувач

 

5.

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників.

02.01.2019

завідувач

 

6.

Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників

05.02.2019

завідувач

 

7.

Розлади поведінки у дітей дошкільного віку.

05.03.2019

завідувач

 

8.

Спілкування з агресивно налаштованими батьками

02.04.2019

завідувач

 

9.

Профілактика емоційного вигорання педагога.

07.05.2019

завідувач

 

10.

Організація загартування дошкільників влітку

05.06.2019

завідувач

 

11.

Рухова активність на свіжому повітрі

03.07.2019

завідувач

 

12.

Кольоротерапія

07.08.2019

завідувач

 

 

Самоосвіта

з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповіда-льні

Відмітка про виконання

 

1.

Брати участь у проведенні  районних методичних об’єднань

Протягом

року

завідувач, вихователі

 

2.

Постійно підвищувати рівень професійної майстерності  шляхом самоосвіти з таких тем:

     Формування у дошкільників системи знань про патріотичне виховання.

     Формування у вихованців навичок спілкування й ефекти-вної взаємодії з іншими дітьми.

     Використання інтерактивних методів навчання і виховання в дитячому садку.

    Ознайомлення дошкільників з основами економічної культури.

    Проведення відкритих показів. Самоаналіз.

Протягом року

 

 

 

вихователі

 

 

вихователь

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

3.

Опрацювати методичний посібник «Музичне виховання в дитячому садку» Л.І.Заяць,

22.10.2018-31.10.2018

вихователі

 

4.

Опрацювати методичний посібник «Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах» Міщенко Л.Б.

Вересень

 2018 р.

Коваленко В.М.

 

5.

Опрацювати методичний посібник «Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ». Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук

Січень 2019 р.

вихователі

 

6.

Опрацювати методичний посіб-ник «Живи, Україно, живи для краси» (національно-патріо-тичне виховання в ДНЗ) А.Г.Частнікова.

Листопад 2018 р.

вихователі

 

7.

Проводити  навчання, огляд новинок педагогічної літератури, знайомити педагогів  з новими освітніми технологіями.

Протягом року

завідувач,

вихователі

 

 

IV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ з/п

Основні напрямки вивчення роботи

Зміст

Вікова група

Форма підведення підсумків

Термін вивчення

Відпові -

дальні

1.

Стан роботи з екологічного виховання старших дошкільників

Тематична

діти старшої підгрупи

Педрада

(довідка)

24.09-28.09.2018

завідувач

 

2.

Стан організації харчування.

 

 

 

 

Попереджувальна

 

Харчо-блок,

група

Виробнича нарада (наказ)

До 26.10.2018

 

завідувач

 

3.

Стан ведення ділової документації, планування освітньо – виховного процесу

Порівняльна

Вихова-телі

Виробнича нарада

(наказ)

Листопад (до 09.11. 2018),

Березень

 ( до 25.03.2019)

завідувач

4.

Стан організації життєдіяльності

дітей.

Комплексна

Всі діти різнові-кової групи

Виробнича нарада

(довідка)

14.01– 18.01.

2019 р.

 

завідувач

5.

Рівень сформованості культурно-гігіє-нічних навичок у дітей 4 р. ж.

Тематична

Діти серед-ньої підгрупи

Виробнича нарада

(наказ)

Лютий 2019 р.

завідувач

6.

Стан навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей  дошкільного віку  

Тематична

Діти серед-ньої та старшої підгрупи

Педрада

(довідка)

Березень 2019р.

завідувач

7.

Стан мовленнєвої компетентності, як складової  у підготовці  до успішного навчання в школі, дітей 5-ти річного віку.

Тематична

Діти старшої  підгрупи

Виробнича нарада

(наказ)

Квітень

2019

завідувач

 

8.

Готовність дітей

6 року життя до навчання у школі

 

Тематична

Старша підгрупа

Педрада

(довідка)

Травень 2019

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Організаційно – педагогічна робота

 

Батьківські збори, Дні відкритих дверей

для членів родин вихованців закладу

№ з/п

Тематика батьківських зборів

Термін проведе-ння

Відповіда-

льні

Відмітка про виконання

1.

Батьківські збори №1

1).  Звіт завідувача  ДНЗ про виконану роботу за 2017/2018 н.р.

2).  Звіт про проведення оздоровчого періоду та обсяг виконаних робіт по підготовці до нового навчального 2017/2018 року.

3). "Дитячий садок - перший навчальний заклад для малюка».

4). «Для чого потрібна адаптація".

5). Анкетування батьків "Чи знаєте Ви своїх дітей"

6).  Вибори голови та членів батьківського комітету.

28.08.2018

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Сухомлін А.Г.

 

 

Коваленко В.М.

 

Сухомлін А.Г.

 

Коваленко В.М.

 

 

2.

День відкритих дверей

27.09.2018

Коваленко В.М.

 

3.

Батьківські збори №2

1.                 Екологічне виховання дітей дошкільного віку.         2.  Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності.

3. Тренінг для батьків  

Українські традиції виховання у формування моральних якостей дошкільників

4.      Різне

05.02.2019

 

Коваленко В.М.

 

 

Сухомлін А.Г.

 

Коваленко В.М.

 

 

 

 

завідувач, вихователі

 

4.

День відкритих дверей

для батьків з показом під-сумкових занять з математики та грамоти.

травень

2019 р.

Сухомлін А.Г.

 

5.

Батьківські збори №3

1.                 Звіт про роботу з дітьми, які ідуть до школи

2.                 Семінар – практикум для батьків «До школи разом»

3.                 Про підготовку до літнього оздоровлення дошкільників

4.                 Звіт «Про витрати коштів з батьківського фонду»

5.                 Застереження травматизму, профілактика інфекційних кишкових захворювань в літній оздоровчий період.

6.                 Підготовка дошкільного закладу до ремонту.

7.                 Різне

29.05.2019

 

Сухомлін А.Г.

 

Коваленко В.М.

 

 

завідувач

 

 

Голова батьківського комітету

Коваленко В.М.

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач, вихователі

 

 

VI.     Адміністративно – господарська діяльність

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.                   

 

Перевірити готовність ДНЗ до нового навчального року

До 10.08.

2018

Завідувач

 

 

2.                   

Здійснити комплектування різновікової групи

До 31.08.

2018

Завідувач

 

 

3.                   

Придбати робочі зошити для дітей.

До 21.09.

2018

 

 

4.                   

Забезпечити підготовку дошкільного закладу до роботи в осінньо – зимовий період.

До 01.11.

2018

 

Завідувач

 

 

5.                   

Забезпечити дошкільний заклад матеріалами  та провести  утеплення вікон, дверей.

До 01.11.

2018

 

Завідувач

 

6.                   

Забезпечення закладу інвентарем для чищення снігу

До 01.11.

2018

Завідувач

 

7.                   

Здійснити підписку періодичних методичних видань на 2019 рік

Листопад

2018 р.

Завідувач,

Бухгалтер с/р

 

8.                   

Благоустрій території закладу.

Травень

2019 р.

Завідувач

 

 

9.                   

Перевірити стан ігрового майданчика та забезпечити заміну піску

Травень

2019 р.

Завідувач

 

 

10.               

Фарбування  та ремонт ігрового та спортивного обладнання на ігровому  майданчику

До 28.07.

2019

Завідувач

 

 

11.               

Ремонт групових приміщень

До 28.07.

2019

Завідувач

 

 

12.               

Контролювати роботу кухаря :

-          закладання продуктів харчування

-          якість приготування страв

-          технологію приготування страв

-          норми видачі порцій

-          дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування

-         виконання інструкцій з охорони праці

Постійно

 

Завідувач

 

 

13.               

Контролювати виконання посадових обов¢язків усіма працівниками закладу

Постійно

 

Завідувач

 

 

14.               

Здійснювати контроль за економією електроенергії , тепла (згідно з лімітом)

Постійно

 

Завідувач

 

 

15.               

Контроль за своєчасним проходженням медичного огляду працівниками ДНЗ

Згідно графіку

Завідувач

 

 

16.               

Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень ДНЗ та ділянки, перевіряти якість прибирання

Протягом року

 

Завідувач

 

 

17.               

Упорядковувати територію дошкільного закладу

Протягом року

Завідувач

 

 

18.               

Проводити поточний ремонт

Протягом року

Завідувач

 

 

19.               

Слідкувати за справністю обладнання.

У разі потреби своєчасно ремонтувати меблі та мякий інвентар

Протягом року

 

Завідувач

 

 

20.               

Поповнити іграшковий запас.

Протягом року

Завідувач

 

 

21.               

Проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з персоналом

Протягом року

Завідувач

 

 

 

Фінансово-господарська діяльність

1.

Контролювали своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

-                    табелів щоденного відвідування дітей

-                    табелів обліку робочого часу

-                    накопичувальних відомостей продуктів харчування

-                    меню-потреб на харчування

-                    виконання норм харчування (%)

-                    виконання норм харчування (енергетичний склад)

-                    відомостей про суму витрат на харчування та батьківську плату

щомісяця

Завідувач,

бухгалтер

 

2.

Затвердити  штатний розпис, кошторис

01.2019

завідувач

 

3.

Проводити тарифікацію працівників

Протягом року за не-обхідністю

Завідувач, бухгалтер

 

4.

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів

( медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар)

Протягом року

Завідувач, бухгалтер

Матеріальновідповідаль-ні особи

 

5.

Провести інвентаризацію , списати непридатне майно

До 03.12.

2018

Завідувач, бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Виробничі наради

№ з/п

Заходи

Термін проведення

Відпові-

дальні

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

1. Стан організації харчування (довідка за ре-зультатами попереджу-вальної перевірки).

2.                 Ознайомлення учасників освітньо- виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюються питання охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки.

3.                  Про дотримання інструкцій по охороні життя та здоров’я дітей, забезпечення пожежного захисту у дошкільному закладі.

4.                 Ознайомлення з наказами, проведення інструктажів

26.10.2018

завідувач

 

2.

1. Стан ведення ділової документації, планування освітньо - виховного про-цесу (довідка за результа-тами порівняльної перевірки).

2. Підготовка до роботи в осінньо- зимовий період

12.11.

2018

завідувач

 

 3.

1. Стан організації життєдіяльності дітей (до-відка за результатами ком-плексної перевірки)

2. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання.

21.01.2019

завідувач

 

4.

Рівень сформованості кудбтурно-гігієнічних навичок у дітей 4 року життя. (довідка за результа-тами тематичної перевірки).

Лютий

2019 р.

 

 

5.

1.                     Стан ведення ділової документації, планування освітньо - виховного про-цесу (довідка за результа-тами порівняльної перевірки).

2.                     Стан мовленнєвої компетентності як складової у підготовці до успішного навчання в школі дітей 5-річного віку. (наказ за результатами тематичної перевірки)

3.                     Дотримання правил ТБ і ППБ на робочих місцях.

02.04.2019

 

 

6.

 

 

 

 

 

1.Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального 2015 –2016 року.

2. Проведення інструктажів з ТБ та ППБ,  питань до-тримання санітарно – гігіє-нічного та протиепідемі-чного режимів, навчання по наданню першої допо-моги в разі нещасного випадку.

24.05.

2019

завідувач

 

7.

 

Додаткові засідання виробничих нарад

За необхід-ністю

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Охорона життя і здоров’я дошкільників

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відпові-

дальні

Відмітка про виконання

I.    Заходи щодо попередження дитячого травматизму

 

1.

Ознайомити учасників освітньо – виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюються питання охорони життя і здоров’я дошкільників

Вересень

2018 р

завідувач

 

2.

Систематично здійснювати контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Протягом року

завідувач

 

3.

Своєчасно проводити інструктажі з персоналом з питань охорони життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях

Протягом року

завідувач

 

4.

Перевіряти дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових інструкцій

Постійно

завідувач

 

5.

Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ на педрадах, виробничих нарадах

Протягом року

завідувач

 

6.

Проводити практичні навчання працівників з цивільного захисту

Жовтень

2018 р.,

Травень 2019 р.

завідувач

 

7.

Підвищити особисту відповідальність співробітників у період проведення масових заходів

Протягом року

завідувач

 

8.

Розглядати  питання охорони життя та попередження дитячого травматизму під час проведення батьківських зборів

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

9.

Проводити  інформаційно – роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців

Постійно

Завідувач, вихователі

 

10.

Оновити інформацію та доповнити куточок з  попередження дитячого травматизму

Квітень

2019  р.

Сухомлін А.Г.

 

11.

Тематичний тиждень з ОБЖД

15.04 - 19.04

2019

вихователі

 

ІІ.   Заходи з протипожежної безпеки

1.

Затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі

До 01.09.

2018

завідувач

 

2.

Ознайомити учасників навчально – виховного процесу із Законом України «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами

Вересень

2018 р

завідувач

 

3.

Організувати навчання учасників навчально – виховного процесу ДНЗ із пожежної безпеки

Квітень

2019 р.

завідувач

 

4.

Проводити огляд приміщень ДНЗ та території щодо дотримання протипожежного режиму

Постійно

завідувач

 

5.

Розглядати питання про пожежну безпеку в ДНЗ на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідуючій

Протягом року

завідувач

 

6.

Поповнювати інформацію в куточку  пожежної безпеки, куточку для батьків.

Протягом року

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

План медичної роботи щодо зміцнення здоров’я дітей

на 2018/2019 навчальний рік

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відпові-

дальні

Відмітка про виконання

I.

Організаційна робота

1.

Здійснювати контроль за організацією фізкультурно – оздоровчої роботи у дошкільному закладі, дотриманням санітарних вимог, вимог по охороні життя і здоров’я дітей

Протягом року

завідувач

 

3.

Брати участь у педрадах, нарадах та методичних об’єднаннях,   на які виносяться питання фізкультурно-оздоровчої роботи з  дітьми

Протягом року

Завідувач, вихователі

 

4.

Аналіз стану захворюваності  дітей дошкільного закладу.

Грудень, травень

Сухомлін А.Г.

 

II.

 

Лікувально- профілактична робота

1.

Проведення антропометричних вимірювань дітей

Щомісяця

Сухомлін А.Г.

 

2.

Організація поглибленого огляду дітей лікарями - спеціалістами

1 раз на рік

(лютий)

завідувач

 

3.

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх в групі до приходу батьків

За потребою

Завідувач, вихователі

 

4.

Складання перспективного та щоденного меню

щоденно

завідувач

 

5.

Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу

постійно

завідувач

 

6.

Підрахунок калорійності, а також білків, жирів та вуглеводів і  співвідношення інгредієнтів у раціоні.

щомісяця

завідувач

 

7.

Облік виконання норм харчування

Кожні

10 днів

завідувач

 

8.

Контроль за закладкою продуктів до котла

постійно

завідувач

 

9.

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів, що швидко псуються

постійно

завідувач

 

10.

Контроль за годуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу

постійно

завідувач

 

11.

Медико - педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з фізичного виховання і гігієнічними умовами проведення всього навчально - виховного процесу

постійно

завідувач

 

12.

Контроль за забезпеченістю аптечки необхідними ліками та медичним інструментом

Протягом року

завідувач

 

III.

Оздоровча робота

1.

Розробка раціонального режиму дня .

 

До 23.08.

2018

завідувач

 

2.

Проведення до початку оздоровчого періоду огляду дітей ( з повною антропометрією), накреслення плану оздоровчих заходів

Травень

2019 р

завідувач

 

3.

Впровадження в роботу з дошкільниками нетрадиційних методів оздоровлення

Протягом року

вихователь

 

4.

Проведення оздоровчих заходів з частохворіючими дітьми

Протягом року

вихователь

 

IV.

Протиепідемічна робота

1.

Контроль за санітарно- гігієнічним та хлорним режимом , згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфікуючих та миючих засобів

Постійно

завідувач

 

2.

Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями

Протягом року

завідувач

 

3.

Контроль за прийомом  дітей вранці.

Постійно

завідувач

 

4.

Суворий контроль за проходженням медогляду персоналом.

Згідно графіка

завідувач

 

5.

Навчання технічного персоналу методиці проведення дезинфекції.

Протягом року

завідувач

 

V.

Санітарно- гігієнічна робота

1.

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків

постійно

завідувач

 

2.

Контроль за повітряно – температурним режимом.

постійно

завідувач

 

3.

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни

постійно

завідувач

 

4.

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників та  серветок.

Протягом року, згідно графіку

завідувач

 

5.

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу

Протягом року

завідувач

 

6.

Контроль за пранням та методикою миття посуду та іграшок .

Протягом року

завідувач

 

VI.

Санітарно- просвітницька робота

1.

Здійснення попереднього патронажу дітей, які невдовзі прийдуть до садка, на дому.

Протягом року

Сухомлін А.Г., Коваленко В.М.

 

2.

Проведення бесід і лекцій для батьків з питань харчування , загартування,

профщеплень дітей.

Протягом року

Сухомлін А.Г., Коваленко В.М.

 

3.

Ознайомлення батьків, персоналу  з новою санітарно-просвітницькою літературою

Протягом року

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

Тематичні цикли, дні

№ з/п

Тема блоку

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

ВЕРЕСЕНЬ

1.                   

« Давай познайомимось! »

03.09-07.09 2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                   

«Наш дитячий садок»

10.09-14.09 2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

3.                   

 

« Ми – маленькі дошкільнята.»

17.09-21.09

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

4.                   

24.09-28.09

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

ЖОВТЕНЬ

1.                  

 

« Чарівниця – осінь» »

01.10 -05.10

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                  

    «Праця восени»

08.10 -12.10

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

3.                  

« Дарунки осені»

16.10-19.10 2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

4.                  

«Дерева, ліс, осінь»

22.10- 26.10

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

5.                  

29.10-02.11

2018

 

ЛИСТОПАД

1.                   

               

«Хто як до зими готується»

 

05.11-16.11.2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                   

   «Україна – рідний дім»

19.11-23.11

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

3.                   

« Одяг, взуття». »

26.11-30.11

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

ГРУДЕНЬ

1.                  

   « У світі професій »

03.12 - 07.12

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                  

«Ой, весела в нас зима».

10.12 - 14.12

2017

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

3.                  

 

« Зимові свята»

17.12 - 21.12

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

4.                  

24.12 - 28.12

2018

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

СІЧЕНЬ

1.                   

 

« Зимові розваги»

   02.01-04.01

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                   

08.01-11.01

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

3.                   

«Про здоров’я треба дбати.»

 

14.01-18.01

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

4.                  

« В гості казка завітала »

21.01 – 25.01

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

5.                  

28.01.-01.02.

2019

 

ЛЮТИЙ

1.                   

 

« Ми- мешканці планети Земля »

04.02 - 08.02

2019

Коваленко В.М.

Сухомлін А.Г.

 

2.                   

11.02 - 15.02

2019

 

3.                   

 «Зростаємо у праці»

18.02 - 22.02

2019

Коваленко В.М.